Status of ON5HB's log: 1605 QSO
Last 50 QSO
QSO date Time on Callsign Band Mode Name QTH Continent Country name
2018-06-22 17:31 PA1KE 80M SSB Klaas EU Netherlands
2018-06-22 16:34 PA0HWB 80M SSB Hans EU Netherlands
2018-06-22 15:13 ON5CGZ 2M FM Ludo EU Belgium
2018-06-22 15:13 ON4CKE 2M FM Tony EU Belgium
2018-06-22 15:13 ON4AMY 2M FM Willy EU Belgium
2018-06-22 15:08 PA3DZY 80M SSB Josef EU Netherlands
2018-06-22 15:02 ON5CGZ 80M SSB Ludo EU Belgium
2018-06-22 14:43 PA3JFL 80M SSB Jos EU Netherlands
2018-06-20 17:43 PA3JFL 80M SSB Jos EU Netherlands
2018-06-20 16:55 PA1NB 80M SSB Hans EU Netherlands
2018-06-20 15:14 PE1LMX 80M SSB Fred Oostrum EU Netherlands
2018-06-18 16:21 PA1KE 80M SSB Klaas EU Netherlands
2018-06-18 15:56 PA3EPA/M 80M SSB Bert EU Netherlands
2018-06-18 15:35 PF0IS 80M SSB Loek EU Netherlands
2018-06-18 15:26 PA3JFL 80M SSB Jos EU Netherlands
2018-06-17 23:24 PA3FR 80M SSB Fred Gorredijk EU Netherlands
2018-06-17 22:42 9Y4FIFA 20M SSB Fifa SA Trinidad & Tobago
2018-06-17 22:35 PJ2FIFA 20M SSB Fifa SA Curacao
2018-06-17 21:57 HI8PAP 20M SSB Pedro NA Dominican Rep.
2018-06-17 21:43 ON3TG 80M SSB Tom EU Belgium
2018-06-17 21:17 PA3HB 80M SSB Sake Gorredijk EU Netherlands
2018-06-16 16:45 DD5LT 80M SSB Alphonse Marsberg EU Germany
2018-06-16 16:19 PE1RCO 80M SSB Alex EU Netherlands
2018-06-16 16:13 PF0IS 80M SSB Loek EU Netherlands
2018-06-16 15:52 PB1A 80M SSB Anne Hilversum EU Netherlands
2018-06-16 15:04 PA3DZY 80M SSB Josef EU Netherlands
2018-06-16 14:53 PA0DJN 80M SSB Don EU Netherlands
2018-06-16 14:36 DL2DUB 80M SSB Udo EU Germany
2018-06-16 14:33 PE1LWO 80M SSB Marco EU Netherlands
2018-06-15 15:52 PI4VAD 80M SSB Clubstation EU Netherlands
2018-06-14 15:56 PA0DJN 80M SSB Don EU Netherlands
2018-06-14 15:44 PF0IS 80M SSB Loek EU Netherlands
2018-06-14 08:22 ON4CKE 80M SSB Tony EU Belgium
2018-06-13 15:43 PF0IS 80M SSB Loek EU Netherlands
2018-06-13 15:40 PA0DJN 80M SSB Don EU Netherlands
2018-06-13 14:56 PA3JFL 80M SSB Jos EU Netherlands
2018-06-13 14:45 PI4ADL 80M SSB Odo EU Netherlands
2018-06-13 14:34 ON5JF 2M FM Piet EU Belgium
2018-06-13 14:34 ON1TO 2M FM Tomas EU Belgium
2018-06-12 17:02 PA2DTA 80M SSB Dick EU Netherlands
2018-06-11 16:19 PA0MER 80M SSB Fred EU Netherlands
2018-06-11 16:19 ON5CGZ 80M SSB Ludo EU Belgium
2018-06-11 16:13 PA0AMR 80M SSB Paul EU Netherlands
2018-06-11 15:16 PA3DZY 80M SSB Josef EU Netherlands
2018-06-10 18:58 SA7BXW 40M SSB Willem EU Sweden
2018-06-10 18:53 SA7BXW 80M SSB Willem EU Sweden
2018-06-10 18:50 PA0LY 80M SSB Seb EU Netherlands
2018-06-10 18:45 PB1A 80M SSB Anne Hilversum EU Netherlands
2018-06-10 18:29 PA3KVL 80M SSB Klaas EU Netherlands
2018-06-10 16:31 DD5LT 80M SSB Alphonse Marsberg EU Germany

Band statistic
Band SSB CW DIGI Total
160M 96 96
17M 1 1
20M 22 22
2M 26 26
40M 122 122
60M 4 4
80M 1291 1291
10M 3 3
4M 0 0
70CM 21 17 38


Powered by HamQTH.com - Free hamradio callbook