OL100A

Lookups:   1393
| Bureau | Direct | LoTW | eQSL | OQRS

      Managed by OK1TN
Name:Slavek
QTH:Liban
Country:Czech Republic
Grid:JO70NJ
 
Email: ok1tn@seznam.cz
 
Licensed since:Hidden
Born:Hidden
ITU: 20
CQ:15
Distr:FJI
 
 
Skype:Hidden
   
QSL via: ok1tn


This station counts for the CZECHOSLOVAKIA CENTENARY AWARD (CCA)

My main call sign is OK1TN. OL100A is operated during October 2018 (Oct. 1. - Oct. 31. 2018) to commemorate the Centenary of Czechoslovakia, the first state of Czechs and Slovaks.

CZECHOSLOVAKIA CENTENARY AWARD (CCA)

presented by

To achieve the Award contact in October (1. - 31. 10. 2018) all Czech Special Stations OL100A, OL100C, OL100E, OL100N, OL100R, OL100S, OL100T, OL100Y.  Any HF band, any mode (CW, SSB, DIGI) counts.

The suffix letters form the words RCS CENTENARY. Any missing suffix letter from A-C-E-N-R-S-T-Y can be replaced by a QSO with one or both joker stations OL100RCS or OM100CSR. Both jokers can be used but each does count only once.

The Award is in electronic form (PDF file), free of charge.

More on the CCA web site.

Diplom OKDX Nadace je příspěvkem českých radioamatérů k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky (Československa) dne 28. října 1918.

Vznik Československa byl předznamenán  výsledky 1. světové války (1914 - 1918) a následným rozpadem Rakousko - Uherské monarchie, do které budoucí části nově vzniklého státu patřily (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus). Základní uspořádání státu, jako demokratické republiky západního stylu, bylo formulováno špičkami českého a slovenského exilu a krajanskými spolky v USA nejprve v Pitsburské politické smlouvě dne 31.5.1918 a následně ve Washingtonské deklaraci dne 5.10.1918. Vůdčími osobnostmi byli za českou stranu profesor T.G. Masaryk, který se později stal prvním československým prezidentem a za slovenskou stranu generál M.R. Štefánik, kteří jsou společně považováni za zakladatele Československa. Důležitou roli v procesu vzniku státu měli legionáři a jejich boj proti bolševikům v Rusku. Jejich nesporné vojenské úspěchy a mezinárodní uznání sehrály významnou roli při jednání o vzniku samostatného Československa jako nástupnického státu tehdejšího Českého království a stali se základem jeho budoucí armády. 

Nový stát byl vyhlášen zákonem Českého národního výboru dne 28. října 1918. Slovenské politické a veřejné autority se k nově vzniklému státu přihlásily 30. října tzv. Martinskou deklarací. Nově vzniklý stát sdružoval řadu národností (51% Češi, 14% Slováci, 23% Němci, 6% Maďaři, 4% Rusíni), které měly veškerá demokratická práva, vlastní školství a kulturu. Stát musel zpočátku řešit řadu problémů včetně intervence ze zahraničí a ubránit svoji existenci. Konečná hranice státu byla stanovena Pařížskou mírovou smlouvou v roce 1920.

Nově vzniklé Československo mělo neklidnou historii. Po počátečním rozkvětu přišla v roce 1938 Mnichovská dohoda a zabrání tzv. Sudet Německem. V roce 1939 se po okupaci staly Čechy a Morava součástí Německé říše a Slovensko si vytvořilo samostatný stát. Po 2. světové válce se v roce 1948 Československo dostalo do sféry vlivu tehdejšího Sovětského Svazu jako důsledek dohody mocností o poválečném uspořádání Evropy. V roce 1968 bylo Československo obsazeno vojsky tzv. "Varšavské smlouvy". Ani po demokratické změně politického systému "sametovou" revolucí v roce 1989 nemělo federativní uspořádání státu dlouhé trvání a 31.12.1992 Československo stejně sametově zaniklo. Jeho nástupci se od 1.1.1993 staly Česká republika a Slovensko, kteří dále pokračují jako dva suverénní státy ve vzájemném přátelství a úctě.

Sepsal OK5AC

 

Source Activity Date time
RBN DX de M0ORD-#: 7027.9 OL100A CW 10 dB 29 WPM CQ 2005Z 2018-10-31 20:05:17
RBN DX de OH6BG-#: 7027.9 OL100A CW 23 dB 28 WPM CQ 2005Z 2018-10-31 20:05:12
RBN DX de F5RRS-#: 7028.0 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 2004Z 2018-10-31 20:04:59
RBN DX de DL9GTB-#: 7027.9 OL100A CW 18 dB 29 WPM CQ 2004Z 2018-10-31 20:04:57
RBN DX de DJ9IE-#: 7027.9 OL100A CW 29 dB 28 WPM CQ 2004Z 2018-10-31 20:04:54
RBN DX de BG4GOV-#: 7027.90 OL100A CW 16 dB 29 WPM CQ 2002Z 2018-10-31 20:02:22
RBN DX de S50ARX-#: 7027.9 OL100A CW 25 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:54
RBN DX de MW0MUT-#: 7027.9 OL100A CW 31 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:40
RBN DX de SZ1A-#: 7027.8 OL100A CW 31 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:29
RBN DX de G0LUJ-#: 7027.9 OL100A CW 38 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:28
RBN DX de SV8RV-#: 7027.9 OL100A CW 26 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:10
RBN DX de EA5WU-#: 7027.9 OL100A CW 41 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:08
RBN DX de TF3Y-#: 7027.9 OL100A CW 17 dB 28 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:04
RBN DX de SV3EXP-#: 7028.0 OL100A CW 24 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:04
RBN DX de BG7IBS-#: 7027.9 OL100A CW 18 dB 29 WPM CQ 2001Z 2018-10-31 20:01:03
RBN DX de ET3AA-#: 7028.0 OL100A CW 13 dB 28 WPM CQ 2000Z 2018-10-31 20:00:59
RBN DX de RU9CZD-#: 7028.0 OL100A CW 36 dB 29 WPM CQ 2000Z 2018-10-31 20:00:58
RBN DX de SV8RV-#: 7027.8 OL100A CW 7 dB 26 WPM CQ 1953Z 2018-10-31 19:53:40
RBN DX de DL3KR-#: 7027.9 OL100A CW 14 dB 26 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:52:00
DXC DX de RX7T: 7027.9 OL100A 1952Z 2018-10-31 19:52:00
RBN DX de JO1YYP-#: 7027.9 OL100A CW 15 dB 26 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:55
RBN DX de S50ARX-#: 7027.9 OL100A CW 15 dB 27 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:53
RBN DX de BG4GOV-#: 7027.90 OL100A CW 13 dB 27 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:21
RBN DX de R1LB-#: 7027.9 OL100A CW 14 dB 28 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:19
RBN DX de M0ORD-#: 7027.9 OL100A CW 26 dB 27 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:17
RBN DX de G0LUJ-#: 7027.9 OL100A CW 35 dB 27 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:12
RBN DX de SV8RV-#: 7027.9 OL100A CW 24 dB 28 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:10
RBN DX de EA5WU-#: 7027.9 OL100A CW 45 dB 28 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:09
RBN DX de TF3Y-#: 7027.9 OL100A CW 16 dB 27 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:04
RBN DX de SV3EXP-#: 7028.0 OL100A CW 24 dB 27 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:04
RBN DX de BG7IBS-#: 7027.9 OL100A CW 19 dB 27 WPM CQ 1951Z 2018-10-31 19:51:02
DXC DX de A71GO: 7028.0 OL100A tnx qso 1951Z 2018-10-31 19:51:00
RBN DX de ET3AA-#: 7028.0 OL100A CW 11 dB 27 WPM CQ 1950Z 2018-10-31 19:50:59
RBN DX de RU9CZD-#: 7028.0 OL100A CW 31 dB 27 WPM CQ 1950Z 2018-10-31 19:50:58
RBN DX de M1SJE-#: 7027.9 OL100A CW 12 dB 27 WPM CQ 1950Z 2018-10-31 19:50:56
RBN DX de OH6BG-#: 7027.9 OL100A CW 19 dB 28 WPM CQ 1943Z 2018-10-31 19:43:11
RBN DX de JO1YYP-#: 7027.9 OL100A CW 11 dB 27 WPM CQ 1940Z 2018-10-31 19:40:54
RBN DX de DL3KR-#: 7027.9 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 1940Z 2018-10-31 19:40:45
RBN DX de M0ORD-#: 7027.9 OL100A CW 29 dB 28 WPM CQ 1940Z 2018-10-31 19:40:32
RBN DX de UD4FD-#: 3524.2 OL100A CW 12 dB 30 WPM CQ 1936Z 2018-10-31 19:36:45
RBN DX de RU9CZD-#: 3524.3 OL100A CW 11 dB 30 WPM CQ 1934Z 2018-10-31 19:34:27
RBN DX de DL8TG-#: 3524.2 OL100A CW 41 dB 29 WPM CQ 1933Z 2018-10-31 19:33:08
RBN DX de HG2EWS-#: 3524.3 OL100A CW 43 dB 31 WPM CQ 1931Z 2018-10-31 19:31:01
RBN DX de SM0TCZ-#: 3524.3 OL100A CW 20 dB 31 WPM CQ 1930Z 2018-10-31 19:30:48
RBN DX de OH6BG-1-#: 3524.3 OL100A CW 34 dB 31 WPM CQ 1930Z 2018-10-31 19:30:35
RBN DX de M0ORD-#: 3524.3 OL100A CW 35 dB 30 WPM CQ 1930Z 2018-10-31 19:30:32
RBN DX de DL3KR-#: 3524.3 OL100A CW 48 dB 30 WPM CQ 1930Z 2018-10-31 19:30:30
RBN DX de OH6BG-#: 3524.3 OL100A CW 33 dB 29 WPM CQ 1930Z 2018-10-31 19:30:25
DXC DX de IV3IPS: 3788.3 OL100A 1713Z 2018-10-31 17:13:00
DXC DX de R9UAZ: 7092.0 OL100A tnx 73 QRM 1625Z 2018-10-31 16:25:00
RBN DX de JO1YYP-#: 10123.3 OL100A CW 8 dB 28 WPM CQ 1614Z 2018-10-31 16:14:54
RBN DX de DJ9IE-#: 10123.3 OL100A CW 19 dB 29 WPM CQ 1614Z 2018-10-31 16:14:32
RBN DX de UD4FD-#: 10123.2 OL100A CW 9 dB 28 WPM CQ 1612Z 2018-10-31 16:12:50
RBN DX de SV8RV-#: 10123.3 OL100A CW 7 dB 29 WPM CQ 1612Z 2018-10-31 16:12:39
RBN DX de 9M2CNC-#: 10123.3 OL100A CW 11 dB 29 WPM CQ 1611Z 2018-10-31 16:11:07
RBN DX de ZL4YL-#: 10123.3 OL100A CW 22 dB 29 WPM CQ 1610Z 2018-10-31 16:10:49
RBN DX de JA4ZRK-#: 10123.3 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 1610Z 2018-10-31 16:10:15
RBN DX de TF3Y-#: 10123.3 OL100A CW 27 dB 28 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:49
RBN DX de SV1CDN-#: 10123.4 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:47
RBN DX de BG4GOV-#: 10123.30 OL100A CW 14 dB 28 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:44
RBN DX de SV3EXP-#: 10123.4 OL100A CW 11 dB 29 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:42
RBN DX de MW0MUT-#: 10123.3 OL100A CW 21 dB 28 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:33
RBN DX de EA5WU-#: 10123.3 OL100A CW 31 dB 28 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:23
RBN DX de SZ1A-#: 10123.3 OL100A CW 25 dB 29 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:22
RBN DX de G0LUJ-#: 10123.3 OL100A CW 15 dB 29 WPM CQ 1609Z 2018-10-31 16:09:20
DXC DX de RM4D: 10123.3 OL100A 1607Z 2018-10-31 16:07:00
RBN DX de DJ9IE-#: 10123.3 OL100A CW 20 dB 27 WPM CQ 1604Z 2018-10-31 16:04:17
RBN DX de DL8LAS-#: 10123.3 OL100A CW 12 dB 29 WPM CQ 1602Z 2018-10-31 16:02:29
RBN DX de R1LB-#: 10123.3 OL100A CW 11 dB 28 WPM CQ 1600Z 2018-10-31 16:00:27
RBN DX de DL1RNN-#: 10123.3 OL100A CW 11 dB 29 WPM CQ 1600Z 2018-10-31 16:00:18
DXC DX de RX4CD: 10123.3 OL100A 1600Z 2018-10-31 16:00:00
RBN DX de JO1YYP-#: 10123.3 OL100A CW 9 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:55
RBN DX de DL9GTB-#: 10123.3 OL100A CW 11 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:50
RBN DX de DK0KK-#: 10123.3 OL100A CW 13 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:47
RBN DX de JA4ZRK-#: 10123.3 OL100A CW 17 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:45
RBN DX de BG4GOV-#: 10123.30 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:45
RBN DX de 9M2CNC-#: 10123.3 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:36
RBN DX de SV1CDN-#: 10123.4 OL100A CW 17 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:32
RBN DX de M0ORD-#: 10123.3 OL100A CW 13 dB 28 WPM CQ 1559Z 2018-10-31 15:59:32
RBN DX de EA5WU-#: 10123.3 OL100A CW 33 dB 28 WPM CQ 1558Z 2018-10-31 15:58:53
RBN DX de SZ1A-#: 10123.3 OL100A CW 28 dB 29 WPM CQ 1558Z 2018-10-31 15:58:51
RBN DX de G0LUJ-#: 10123.3 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 1558Z 2018-10-31 15:58:50
RBN DX de ON6ZQ-#: 10123.3 OL100A CW 8 dB 28 WPM CQ 1556Z 2018-10-31 15:56:22
RBN DX de S50ARX-#: 10123.3 OL100A CW 11 dB 28 WPM CQ 1555Z 2018-10-31 15:55:46
RBN DX de HB9DCO-#: 10123.2 OL100A CW 15 dB 29 WPM CQ 1552Z 2018-10-31 15:52:47
DXC DX de OK1TN: 10123.0 OL100A last day 1552Z 2018-10-31 15:52:00
RBN DX de DK3UA-#: 10123.3 OL100A CW 10 dB 29 WPM CQ 1551Z 2018-10-31 15:51:39
RBN DX de DL1RNN-#: 10123.3 OL100A CW 10 dB 28 WPM CQ 1551Z 2018-10-31 15:51:33
RBN DX de F5RRS-#: 10123.4 OL100A CW 50 dB 28 WPM CQ 1551Z 2018-10-31 15:51:30
RBN DX de SV8RV-#: 10123.3 OL100A CW 18 dB 29 WPM CQ 1551Z 2018-10-31 15:51:24
RBN DX de JA4ZRK-#: 10123.3 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 1551Z 2018-10-31 15:51:15
RBN DX de BG4GOV-#: 10123.30 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 1551Z 2018-10-31 15:51:14
RBN DX de OH6BG-#: 10123.3 OL100A CW 12 dB 29 WPM CQ 1551Z 2018-10-31 15:51:04
RBN DX de SV1CDN-#: 10123.4 OL100A CW 28 dB 28 WPM CQ 1549Z 2018-10-31 15:49:16
RBN DX de JO1YYP-#: 10123.3 OL100A CW 10 dB 29 WPM CQ 1549Z 2018-10-31 15:49:10
RBN DX de K1TTT-#: 10123.3 OL100A CW 17 dB 28 WPM CQ 1548Z 2018-10-31 15:48:49
RBN DX de M0ORD-#: 10123.3 OL100A CW 28 dB 29 WPM CQ 1548Z 2018-10-31 15:48:47
RBN DX de M0ORD-#: 14029.5 OL100A CW 14 dB 28 WPM CQ 0834Z 2018-10-31 08:34:31
RBN DX de DL3KR-#: 14029.8 OL100A CW 13 dB 29 WPM CQ 0830Z 2018-10-31 08:30:44
RBN DX de SV8RV-#: 14029.9 OL100A CW 32 dB 30 WPM CQ 0830Z 2018-10-31 08:30:22
RBN DX de SM2IUF-#: 14030.0 OL100A CW 48 dB 29 WPM CQ 0829Z 2018-10-31 08:29:06
RBN DX de 3V/KF5EYY-#: 14029.9 OL100A CW 18 dB 28 WPM CQ 0828Z 2018-10-31 08:28:57
RBN DX de OH6BG-#: 14029.9 OL100A CW 55 dB 29 WPM CQ 0828Z 2018-10-31 08:28:35
RBN DX de OH6BG-1-#: 14030.0 OL100A CW 55 dB 29 WPM CQ 0828Z 2018-10-31 08:28:34
RBN DX de SM2IUF-#: 14026.6 OL100A CW 48 dB 30 WPM CQ 0824Z 2018-10-31 08:24:21
RBN DX de 3V/KF5EYY-#: 14026.6 OL100A CW 27 dB 31 WPM CQ 0824Z 2018-10-31 08:24:12
RBN DX de OH6BG-#: 14026.5 OL100A CW 51 dB 28 WPM CQ 0823Z 2018-10-31 08:23:05
RBN DX de OH6BG-1-#: 14026.6 OL100A CW 49 dB 28 WPM CQ 0823Z 2018-10-31 08:23:04
RBN DX de OH6BG-1-#: 10116.4 OL100A CW 31 dB 28 WPM CQ 0820Z 2018-10-31 08:20:35
RBN DX de M0ORD-#: 10116.2 OL100A CW 16 dB 30 WPM CQ 0820Z 2018-10-31 08:20:31
RBN DX de DK0TE-#: 3530.1 OL100A CW 38 dB 27 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:57
RBN DX de DL1RNN-#: 3530.1 OL100A CW 43 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:57
RBN DX de DL3KR-#: 3530.1 OL100A CW 43 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:49
RBN DX de MW0MUT-#: 3530.1 OL100A CW 40 dB 26 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:47
RBN DX de HG2EWS-#: 3530.1 OL100A CW 25 dB 27 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:47
RBN DX de DK0KK-#: 3530.1 OL100A CW 41 dB 26 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:46
RBN DX de W1NT-2-#: 3530.1 OL100A CW 22 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:45
RBN DX de SM0TCZ-#: 3530.1 OL100A CW 27 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:32
RBN DX de ET3AA-#: 3530.2 OL100A CW 19 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:28
RBN DX de DK9IP-#: 3530.1 OL100A CW 37 dB 27 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:20
RBN DX de DL9GTB-#: 3530.1 OL100A CW 3 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:18
RBN DX de ES4O-#: 3530.1 OL100A CW 21 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:16
RBN DX de M0ORD-#: 3505.1 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:16
RBN DX de HB9DCO-#: 3530.1 OL100A CW 36 dB 25 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:14
RBN DX de HA6PX-#: 3530.1 OL100A CW 19 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:12
RBN DX de PA0MBO-#: 3530.1 OL100A CW 21 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:11
RBN DX de SV3EXP-#: 3530.2 OL100A CW 28 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:11
RBN DX de W1NT-#: 3530.1 OL100A CW 28 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:10
RBN DX de PA1T-#: 3530.2 OL100A CW 32 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:07
RBN DX de KM3T-#: 3530.1 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:06
RBN DX de DK3UA-#: 3530.1 OL100A CW 24 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:06
RBN DX de SV8RV-#: 3530.1 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:06
RBN DX de TF3Y-#: 3530.1 OL100A CW 22 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:05
RBN DX de OH6BG-1-#: 3530.2 OL100A CW 35 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:05
RBN DX de SE0X-#: 3530.1 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:02
RBN DX de DQ8Z-#: 3530.1 OL100A CW 30 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:02
RBN DX de HA1VHF-#: 3530.1 OL100A CW 22 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:01
RBN DX de M0ORD-#: 3530.1 OL100A CW 38 dB 27 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:01
RBN DX de M0ORD-#: 3555.1 OL100A CW 17 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:01
RBN DX de M0ORD-#: 3556.9 OL100A CW 5 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:01
RBN DX de OH6BG-#: 3530.1 OL100A CW 38 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:01
RBN DX de DF4XX-#: 3530.1 OL100A CW 31 dB 28 WPM CQ 2154Z 2018-10-30 21:54:00
RBN DX de W3LPL-#: 3530.1 OL100A CW 14 dB 27 WPM CQ 2152Z 2018-10-30 21:52:59
RBN DX de W4KAZ-#: 3530.1 OL100A CW 9 dB 28 WPM CQ 2148Z 2018-10-30 21:48:32
RBN DX de F5RRS-#: 3530.2 OL100A CW 34 dB 28 WPM CQ 2146Z 2018-10-30 21:46:20
RBN DX de M0ORD-#: 3556.9 OL100A CW 6 dB 28 WPM CQ 2146Z 2018-10-30 21:46:16
RBN DX de W3LPL-#: 3530.1 OL100A CW 14 dB 28 WPM CQ 2146Z 2018-10-30 21:46:13
RBN DX de EA5WU-#: 3530.1 OL100A CW 29 dB 28 WPM CQ 2146Z 2018-10-30 21:46:03
RBN DX de W2AXR-#: 3530.1 OL100A CW 9 dB 28 WPM CQ 2145Z 2018-10-30 21:45:35
RBN DX de VU3KAZ-#: 3530.1 OL100A CW 11 dB 28 WPM CQ 2145Z 2018-10-30 21:45:33
RBN DX de SM0TCZ-#: 3530.1 OL100A CW 31 dB 28 WPM CQ 2144Z 2018-10-30 21:44:32
RBN DX de DK0KK-#: 3530.1 OL100A CW 44 dB 28 WPM CQ 2144Z 2018-10-30 21:44:31
RBN DX de HG2EWS-#: 3530.2 OL100A CW 25 dB 28 WPM CQ 2144Z 2018-10-30 21:44:31
RBN DX de ET3AA-#: 3530.2 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 2144Z 2018-10-30 21:44:28
RBN DX de DK0TE-#: 3530.1 OL100A CW 38 dB 28 WPM CQ 2144Z 2018-10-30 21:44:26
DXC DX de EC5KY: 3530.3 OL100A tnx 73 2144Z 2018-10-30 21:44:00
RBN DX de W1NT-2-#: 3530.1 OL100A CW 21 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:59
RBN DX de KM3T-#: 3530.1 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:50
RBN DX de OH6BG-#: 3530.1 OL100A CW 28 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:46
RBN DX de IK3STG-#: 3530.1 OL100A CW 33 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:43
RBN DX de DL1RNN-#: 3530.1 OL100A CW 43 dB 26 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:42
RBN DX de PA0MBO-#: 3530.1 OL100A CW 21 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:41
RBN DX de SV3EXP-#: 3530.2 OL100A CW 40 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:41
RBN DX de W1NT-#: 3530.1 OL100A CW 29 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:40
RBN DX de SV8RV-#: 3530.1 OL100A CW 19 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:37
RBN DX de PA1T-#: 3530.2 OL100A CW 29 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:37
RBN DX de TF3Y-#: 3530.1 OL100A CW 22 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:35
RBN DX de SZ1A-#: 3530.1 OL100A CW 31 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:34
RBN DX de DL3KR-#: 3530.1 OL100A CW 47 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:34
RBN DX de OH6BG-1-#: 3530.2 OL100A CW 34 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:34
RBN DX de DL9GTB-#: 3530.1 OL100A CW 4 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:33
RBN DX de OE6TZE-#: 3530.1 OL100A CW 31 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:33
RBN DX de HB9JCB-#: 3530.1 OL100A CW 43 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:33
RBN DX de SE0X-#: 3530.1 OL100A CW 14 dB 27 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:32
RBN DX de M0ORD-#: 3530.1 OL100A CW 31 dB 28 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:31
RBN DX de G0LUJ-#: 3530.1 OL100A CW 35 dB 27 WPM CQ 2143Z 2018-10-30 21:43:31
RBN DX de UD4FD-#: 3530.1 OL100A CW 17 dB 28 WPM CQ 2142Z 2018-10-30 21:42:43
DXC DX de 9A5YY: 3530.3 OL100A CQ CQ 2141Z 2018-10-30 21:41:00
RBN DX de RU9CZD-#: 3530.2 OL100A CW 11 dB 28 WPM CQ 2139Z 2018-10-30 21:39:50
RBN DX de M0ORD-#: 3505.1 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 2138Z 2018-10-30 21:38:31
RBN DX de F5RRS-#: 3530.2 OL100A CW 36 dB 28 WPM CQ 2137Z 2018-10-30 21:37:35
RBN DX de EA5WU-#: 3530.1 OL100A CW 27 dB 28 WPM CQ 2137Z 2018-10-30 21:37:33
RBN DX de M0ORD-#: 3555.1 OL100A CW 15 dB 28 WPM CQ 2137Z 2018-10-30 21:37:31
RBN DX de DL8LAS-#: 3530.1 OL100A CW 49 dB 28 WPM CQ 2137Z 2018-10-30 21:37:27
RBN DX de KM3T-#: 3530.1 OL100A CW 16 dB 28 WPM CQ 2135Z 2018-10-30 21:35:05
RBN DX de W1NT-2-#: 3530.1 OL100A CW 22 dB 28 WPM CQ 2134Z 2018-10-30 21:34:59
RBN DX de HG2EWS-#: 3530.1 OL100A CW 25 dB 28 WPM CQ 2134Z 2018-10-30 21:34:16
RBN DX de SM0TCZ-#: 3530.1 OL100A CW 25 dB 29 WPM CQ 2134Z 2018-10-30 21:34:02
RBN DX de DL3KR-#: 3530.1 OL100A CW 25 dB 29 WPM CQ 2133Z 2018-10-30 21:33:34
RBN DX de OH6BG-1-#: 3530.1 OL100A CW 26 dB 28 WPM CQ 2133Z 2018-10-30 21:33:34
RBN DX de OH6BG-#: 3530.1 OL100A CW 35 dB 29 WPM CQ 2133Z 2018-10-30 21:33:31
RBN DX de M0ORD-#: 3530.1 OL100A CW 36 dB 28 WPM CQ 2133Z 2018-10-30 21:33:31
RBN DX de UD4FD-#: 10116.0 OL100A CW 31 dB 27 WPM CQ 2127Z 2018-10-30 21:27:27
RBN DX de OH6BG-#: 10116.1 OL100A CW 6 dB 25 WPM CQ 2127Z 2018-10-30 21:27:00
RBN DX de JO1YYP-#: 10116.0 OL100A CW 12 dB 25 WPM CQ 2119Z 2018-10-30 21:19:56
RBN DX de K1TTT-#: 10122.2 OL100A CW 12 dB 30 WPM CQ 1931Z 2018-10-30 19:31:58
RBN DX de OH6BG-#: 10122.3 OL100A CW 8 dB 30 WPM CQ 1931Z 2018-10-30 19:31:42
DXC DX de DG9BBC: 3768.9 OL100A ((( CQ ))) 1828Z 2018-10-30 18:28:00
DXC DX de IV3IPS: 3768.9 OL100A 1816Z 2018-10-30 18:16:00
RBN DX de VE2WU-#: 14018.3 OL100A CW 27 dB 29 WPM CQ 1655Z 2018-10-30 16:55:02